Hammergårdens drift varetages af Friluftsforeningen Hammergården, som er stiftet af en række enkeltpersoner, der ved deres indskud, har været med til at finansiere købet af grunden. Friluftsforeningen ledes af et repræsentantskab, som består af indskyderne, et medlem valgt af laugene samt et medlem valgt af friluftsforeningens medlemmer.

Medlemskabet koster kr. 200 for 2017. Herved opnår man adgang til Friluftsforeningens faciliteter.

Indmeldelse ved indbetaling af kr. 200 på bankkonto: Fælleskassen regnr.: 8411 konto: 4050007

Husk at skrive dit navn og adresse på indbetalingen.

Mellem repræsentantskabsmøderne ledes foreningen af en bestyrelse,

Bestyrelsens nuværende sammensætning:

Flemming Pedersen (formand)
Jørgen F. Hansen (næstformand)
Bent Andersen (kasserer)
Kirsten Poulsen
Niels Eghøj

Kontakt: mail@hammergaarden.dk

Vedtægter